Visit our social media channels

Skip to main content

Termeni de utilizare

Utilizarea site-ului web Align face obiectul respectării următorilor termeni.

Bine aţi venit pe site-ul web Align („Site-ul web”). Vă rugăm să consultaţi termenii şi condiţiile de mai jos referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web. Accesând, utilizând sau descărcând orice informaţii şi/sau materiale de pe site-ul web, sunteţi de acord să respectaţi şi să vă angajaţi prin termenii şi condiţiile de faţă din aceşti Termeni de utilizare („Termenii de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizaţi acest site web. Acest site web poate conţine alte notificări ale drepturilor de proprietate şi informaţii privind drepturile de autor ai căror termeni trebuie respectaţi şi urmaţi la rândul lor.

1. Declinarea răspunderii medicale

Toate informaţiile conţinute pe acest site web, inclusiv informaţiile referitoare la afecţiuni, produse şi tratamente dentare, medicale şi de sănătate, au doar rol informativ. Aceste informaţii nu trebuie considerate complete şi nu îşi propun să fie utilizate în locul unei vizite, convorbiri telefonice, consultaţii sau recomandări pentru pacient din partea unui medic sau a oricăror informaţii conţinute pe sau în ambalajul sau etichetele oricărui produs. Informaţiile obţinute prin utilizarea site-ului web nu sunt exhaustive şi nu acoperă toate bolile, afecţiunile fizice sau tratamentul acestora. Informaţiile publicate sunt doar în scop informativ şi se vor utiliza pe propriul dumneavoastră risc. Nu trebuie să neglijaţi niciodată furnizarea de recomandări stomatologice sau medicale sau să întârziaţi furnizarea de recomandări medicale din cauza a ceea ce aţi citit pe acest site web şi nu trebuie să utilizaţi informaţiile conţinute pe acest site web pentru diagnosticarea unei probleme stomatologice sau de sănătate sau prescrierea unei medicaţii.

2. Utilizarea conţinutului site-ului web

Sunteţi de acord să nu reproduceţi, duplicaţi, copiaţi, vindeţi, revindeţi sau exploataţi în orice scopuri comerciale utilizarea site-ului web, accesul la site-ul web sau orice parte a conţinutului accesibil prin intermediul site-ului web. Sunteţi de acord să nu copiaţi sau să postaţi pe un computer în reţea, să difuzaţi prin orice mediu sau să utilizaţi, modificaţi, distribuiţi, publicaţi, transmiteţi sau creaţi lucrări derivate după orice materiale întâlnite pe site-ul nostru web în scopuri publice sau comerciale. Nu vi se permite să modificaţi sub nicio formă materialele de pe acest site web. Sunteţi de acord să identificaţi în mod expres Align drept deţinător al drepturilor de autor pentru orice materiale sau informaţii pe care le copiaţi de pe acest site web. Această permisiune încetează automat fără înştiinţare prealabilă dacă încălcaţi oricare dintre aceşti Termeni de utilizare. În momentul încetării, veţi distruge imediat orice materiale descărcate sau tipărite.

Exceptând în măsura prevăzută în mod expres mai sus, nicio porţiune de pe acest site web nu va fi interpretată ca acordând prin implicaţie, res judicata sau în alt mod orice licenţă sau drept în temeiul oricărui drept de autor, brevet, a oricărei mărci comerciale sau a altui drept de proprietate intelectuală al Align sau al oricărui terţ. Exceptând în măsura prevăzută în mod expres mai sus, nicio porţiune de pe acest site web nu va fi interpretată ca acordând orice licenţă sau drept în baza oricărui drept de autor al Align şi întregul conţinut al site-ului nostru web este protejat prin drepturi de autor. Orice produs, proces, date, informaţii sau tehnologie de pe acest site web pot/poate face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală şi este/sunt rezervat(ă)/rezervate de Align, fără a fi licenţiat(ă)/licenţiate în baza prezentei.

3. Conduita utilizatorilor

Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul web pentru a: încălca sau solicita încălcarea oricărei legi locale, statale, naţionale sau internaţionale în vigoare; încălca drepturile oricărui terţ, incluzând, fără limitare, drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi la confidenţialitate şi de publicitate; sau interfera cu sau perturba site-ul web, serverele sau plăcile de computer accesibile prin intermediul site-ului web. Dacă utilizaţi site-ul web pentru a comite oricare dintre cele de mai sus, Align poate, la latitudinea proprie, să pună capăt capacităţii dumneavoastră de a utiliza site-ul web.

4. Feedback

Orice feedback, informaţii, sugestii, documente depuse sau materiale pe care le trimiteţi prin sau în legătură cu acest site web („Documente depuse”) vor fi considerate drept neconfidenţiale de către Align. Transmiţând astfel de documente către Align, sunteţi de acord prin prezenta că Align va avea gratuit un drept şi o licenţă globale neexclusive, transmisibile, fără redevenţe, de a copia, utiliza, produce termeni derivaţi, afişa şi distribui orice drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra şi cu privire la sau în baza documentelor depuse. Align va fi liberă să utilizeze şi/sau să difuzeze aceste documente depuse în mod nerestricţionat în orice scop. Dumneavoastră admiteţi că sunteţi responsabili pentru documentele depuse pe care le furnizaţi şi că dumneavoastră, nu Align, deţineţi întreaga responsabilitate pentru documentele depuse, inclusiv pentru legalitatea acestora şi drepturile lor de autor. Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din aceşti Termeni de utilizare, documentele depuse nu vor include informaţii confidenţiale ale pacienţilor sau medicilor.

5. Modificarea şi sistarea site-ului web

Align îşi rezervă dreptul în orice moment şi periodic de a modifica sau sista, temporar sau definitiv, site-ul web (sau orice parte a acestuia) cu sau fără înştiinţare prealabilă. Sunteţi de acord că Align nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau faţă de vreun terţ pentru orice modificare, suspendare sau sistare a site-ului web. De asemenea, Align poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări ale produselor, serviciilor şi/sau programelor descrise pe acest site web în orice moment fără înştiinţare prealabilă. Cu toate acestea, Align îşi declină orice răspundere pentru actualizarea, îmbunătăţirea sau modificarea acestui site web.

6. Alte site-uri web şi resurse

Terţii care utilizează site-ul web pot oferi linkuri sau acces la alte site-uri web şi resurse. Întrucât Align nu deţine controlul asupra acestor site-uri şi resurse, dumneavoastră admiteţi şi sunteţi de acord că Align nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse şi nu aprobă şi nu este responsabilă pentru conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale aflate pe sau disponibile de pe aceste site-uri sau resurse. De asemenea, admiteţi şi sunteţi de acord că Align nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, în mod direct sau indirect, pentru daune sau pierderi cauzate sau pretinse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conţinut, bunuri sau site-uri web disponibile pe sau prin intermediul oricărui astfel de site sau oricărei astfel de resurse.

7. Utilizarea modulelor cookie

Deşi nu este obligatorie acceptarea modulelor cookie pentru a ne vizita site-ul web, noi folosim module cookie. Modulele cookie sunt mici fişiere text stocate pe hard discurile computerelor şi sunt utilizate regulat pentru a analiza activitatea individuală a site-ului web. Colectând şi reţinând informaţii despre vizita dumneavoastră pe un site web, modulele cookie permit aplicaţiilor web să recunoască şi să răspundă preferinţelor dumneavoastră individuale. Un fişier cookie poate conţine informaţii pe care site-ul web le foloseşte pentru a vă răspunde individual şi pentru a adapta experienţa pe un site web în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Unele părţi ale site-ului web folosesc module cookie. Acest lucru permite Align să determine utilitatea informaţiilor furnizate utilizatorilor noştri şi să analizeze eficacitatea structurii noastre de navigare în furnizarea respectivelor informaţii. În fine, modulele cookie ne ajută să vă oferim o mai bună experienţă pe site-ul web.

Dacă preferaţi să nu primiţi module cookie pe site-ul nostru web, vă puteţi seta browserul să vă avertizeze înainte de a accepta module cookie şi puteţi refuza cookie-ul atunci când browserul dumneavoastră vă alertează asupra prezenţei acestuia. De asemenea, puteţi refuza toate modulele cookie dezactivându-le din browser. Dacă v-aţi setat browserul să nu permită module cookie, veţi putea în continuare să accesaţi site-ul web Align; totuşi, acest lucru poate afecta posibilitatea de utilizare percepută a acestui site web.

8. Declinarea răspunderii pentru garanţii

Informaţiile accesate pe site-ul web nu sunt exhaustive. Align depune eforturi rezonabile pentru a include informaţii exacte şi la zi ori de câte ori este posibil, dar nu acordă garanţii sau declaraţii în privinţa acurateţei sau integralităţii acestora. INFORMAŢIILE DE PE ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, LEGALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIA IMPLICITĂ DE CONFORMITATE CU UN SCOP ANUME, DE NEÎNCĂLCARE ŞI DE VANDABILITATE. DUMNEAVOASTRĂ ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ: (a) UTILIZAŢI SITE-UL WEB PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SITE-UL WEB ESTE PUS LA DISPOZIŢIE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”. ALIGN ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES RĂSPUNDEREA PENTRU TOATE GARANŢIILE DE ORICE TIP, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN SCOP ANUME ŞI NEÎNCĂLCARE. (b) ALIGN NU ACORDĂ GARANŢII POTRIVIT CĂRORA (i) SITE-UL WEB VA ÎNDEPLINI CERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ, (ii) SITE-UL WEB NU VA AVEA ÎNTRERUPERI, VA FI PUNCTUAL, SECURIZAT SAU FĂRĂ ERORI, (iii) INFORMAŢIILE CARE POT FI OBŢINUTE ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB VOR FI EXACTE SAU SIGURE. (c) ORICE MATERIALE DESCĂRCATE SAU OBŢINUTE ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB SUNT OBŢINUTE ŞI UTILIZATE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ŞI LA LATITUDINEA PROPRIE ŞI VEŢI FI SINGURII RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE ADUSE SISTEMULUI DUMNEAVOASTRĂ INFORMATIC SAU PIERDERI DE DATE CARE SURVIN ÎN URMA DESCĂRCĂRII ORICĂROR ASTFEL DE MATERIALE. (d) NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAŢIE, VERBALĂ SAU SCRISĂ, OBŢINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE SITE-UL WEB NU VA CREA VREO GARANŢIE DIN PARTEA ALIGN.

9. Limitarea răspunderii

DUMNEAVOASTRĂ ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ ALIGN SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAEREA, PRODUCEREA SAU DISTRIBUIREA SITE-ULUI WEB NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, COLATERALE SAU EXEMPLARE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFITURI, FOND COMERCIAL, FOLOSINŢĂ, DATE SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ ALIGN A FIST INFORMATĂ ASUPRA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI ACESTOR DAUNE), SURVENITE ÎN URMA: (i) UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB; (ii) COSTULUI DE ACHIZIŢIE A BUNURILOR ÎNLOCUITOARE REZULTATE DIN ORICE BUNURI, DATE SAU INFORMAŢII CUMPĂRATE SAU OBŢINUTE SAU MESAJE PRIMITE ORI TRANZACŢII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE SITE-UL WEB; (iii) ACCESULUI NEAUTORIZAT LA SAU MODIFICAREA TRANSMITERILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ; (iv) AFIRMAŢIILOR SAU CONDUITEI ORICĂRUI TERŢ PE SITE-UL WEB; SAU (v) ORICĂRUI ALT ASPECT REFERITOR LA SITE-UL WEB.

10. Excluderi şi limitări

UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU LIMITAREA ORI EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU COLATERALE. ÎN CONSECINŢĂ, ESTE POSIBIL SĂ NU VI SE APLICE O PARTE DIN LIMITĂRILE DE MAI SUS DE LA SECŢIUNILE 12 ŞI 13.

11. Asigurare

Sunteţi de acord să asiguraţi şi să exoneraţi Align şi filialele, afiliaţii, directorii, agenţii, co-creatorii de marcă sau alţi parteneri şi angajaţii acesteia de şi împotriva oricărei pretenţii sau cereri, incluzând onorariile rezonabile ale avocaţilor, formulate de orice terţ din cauza sau ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru, a încălcării Acordului de către dumneavoastră sau a încălcării de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei alte persoane sau entităţi.

12. Notificări

Notificările care vă sunt adresate se pot efectua fie prin e-mail, fie prin poşta obişnuită. De asemenea, Align poate transmite notificări ale modificărilor aduse acestor Termeni de utilizare sau site-ului web prin afişarea de notificări sau linkuri către notificările adresate dumneavoastră, în general, pe site-ul web.

13. Litigii

Aceşti Termeni de utilizare şi relaţia dumneavoastră cu Align intră sub incidenţa legilor din Ţările de Jos fără a ţine seama de prevederile privind conflictele dintre legi. Dumneavoastră şi Align sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei personale şi exclusive a instanţelor situate în Ţările de Jos.

14. Modificarea acordului

Putem modifica aceşti Termeni de utilizare în orice moment publicând termenii modificaţi pe site-ul nostru, la www.invisalign.co.uk, iar dumneavoastră sunteţi responsabili pentru consultarea periodică a acestor Termeni de utilizare. Toate modificările intră automat în vigoare la 30 de zile după ce sunt publicate iniţial pe site-ul nostru. Utilizarea site-ului web după data intrării în vigoare a eventualelor modificări va constitui acceptarea dumneavoastră legală obligatorie a respectivelor modificări.

15. Aspecte generale

Aceşti Termeni de utilizare constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi Align cu privire la site-ul web şi înlocuieşte toate acordurile şi înţelegerile anterioare dintre dumneavoastră şi Align. Neaplicarea de către Align a oricărei prevederi din aceşti Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca renunţare la orice prevedere sau drept. În cazul în care o parte din aceşti Termeni de utilizare este considerată neaplicabilă, partea neaplicabilă va fi interpretată în conformitate cu legea în vigoare cât mai apropiată de intenţiile iniţiale ale părţilor, iar celelalte prevederi vor rămâne pe deplin în vigoare şi aplicabile. Secţiunile 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 şi 15 din aceşti Termeni de utilizare continuă să fie valabile după încetarea Termenilor de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare intră sub incidenţa legilor din Ţările de Jos fără a ţine seama de prevederile privind conflictele dintre legi. Ambele părţi se supun jurisdicţiei personale din Ţările de Jos şi sunt, de asemenea, de acord că orice temei de acţionare cu privire la aceşti Termeni de utilizare va fi adus înaintea unei instanţe din Ţările de Jos.

Invisalign poate fi eficient pentru dumneavoastră?

Invisalign poate fi eficient pentru dumneavoastră? Aflaţi.

Poveşti despre zâmbete

Poveşti despre zâmbete Urmăriţi materialele video

Invisalign în zona dumneavoastră

Invisalign în zona dumneavoastră Găsiţi un furnizor Invisalign local.